Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
v
v

Změny v rozvrhu Monday 22. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.E proj proj
3.E wksp wksp wksp wksp
4.S Absc
7.E wksp wksp wksp wksp
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hrubešová Radka .. ..
Nečilová Lenka Ren - - Šte
Pfefrčková Michala - .. - -
Petřeková Jaroslava - Bart - -
Řezníčková Zdeňka .. - .. ..
Sekyrka Antonín - - - - - - - - - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártů Jana
6 supl. (Pet) Čj 1.S 011
Habertová Petra
2 odpadá Ch 7.E
Houšková Pavlína
4 odpadá D 7.E
6 odpadá D 3.E
Hrubešová Radka
2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Chytil Alena
3 odpadá Nj 7.E (Nj1)
Kotlas Miroslav
5 odpadá Ivt 3.E (Inf1)
Musilová Hana
3 odpadá Nj 7.E (Nj2)
Nečilová Lenka
3. les., 2. les., 1. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Petřeková Jaroslava
1 odpadá Fy 7.E
Pitrunová Ester
5 odpadá Hv 3.E (Hv1)
Řezníčková Zdeňka
1 supl. (Neč) Zv 2.S 207
3 spojeno (Šte) Čj 3.E (mcv1) 207
8 odpadá Zv 4.S
4. - 5. les., 7. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Šátavová Tereza
2 odpadá Čj 2.E (čcv1)
3 odpadá Čj 2.E (čcv2)
Štěpánková Hana
3 odpadá M 3.E (mcv1) změna hodiny
4 supl. (Neč) M 8.E 204
4 odpadá M 3.E (mcv2)
Změny v rozvrzích tříd
1.S
6 Čj 011 supluje Bart (Pet)
2.E
3. les., 2. les. Projekt
2.S
1 Zv 207 supluje Ren (Neč)
3.E
3 Čj mcv1 207 spojí Ren (Šte)
5. les., 4. les., 6. - 7. les. workshop
3.S
9 D odpadá (Sea)
4.A
6 Fys Fys odpadá (Pfe)
6 Svs Svs1 odpadá (Ren)
4.S
6 Svs Svs1 odpadá (Ren)
7 Zv odpadá (Ren)
8. les. Obecná absence třídy
7.E
2. les., 4. les., 3. les., 1. les. workshop
8.E
4 M 204 supluje Šte (Neč)
6 Fys Fys odpadá (Pfe)
Pedagogický dohled u třídy:
2.E
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Hrubešová Radka
3.E
Hodina: 4. - 7. les., Učitel: Řezníčková Zdeňka
7.E
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Nečilová Lenka

7. E: Robopis (1.-4.hod)
3. E: Robopis (4.-7.hod)
2. E: TH (projekt ve spolupráci s PPP)